O centrum

IMG_2761_2_3Centrum Badawczo-Rozwojowe Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Bytomiu to unikalna w skali kraju jednostka specjalizująca się w opracowywaniu innowacyjnych technologii informatycznych dla branży medycznej, sportu, przemysłu obronnego, firm branży medialnej i rozrywkowej, na przykład producentów gier komputerowych oraz teledysków.

Pod względem możliwości technicznych to pierwszy tego typu ośrodek w Polsce i jeden z nielicznych w Europie. Zasoby Centrum to pięć specjalistycznych laboratoriów:

  1. Laboratorium Dynamiki i Wielomodalnej Interakcji HDMI (Human Dynamics and Multimodal Interaction Lab)
  2. Wielomodalne Laboratorium Ruchu HML (Human Motion Lab)
  3. Laboratorium Wizyjnej Analizy Ruchu HSL (Human Seeing Lab)
  4. Laboratorium Komputerowego Modelowania Twarzy HFML (Human Facial Modeling Lab) i Laboratorium Mikroekspresji HMX (Human Microexpression Lab)
  5. Laboratorium Technologii Ubieralnych (Wearable Technologies)

IMG_2737_8_9

Centrum prowadzi interdyscyplinarne prace badawczo-rozwojowe między innymi w obszarach zaawansowanej akwizycji, analizy i syntezy ruchu ludzkiego, wizji komputerowej, uczenia maszynowego, drążenia danych (data mining) realistycznej grafiki komputerowej, biomechaniki, biometrii personalnej oraz technologii ubieralnych. Centrum oferuje dostęp do nowoczesnych technologii, unikalnych baz danych, wielomodalnych narzędzi pomiarowych, algorytmów analizy i wizualizacji ruchu człowieka.

W Centrum Badawczo-Rozwojowym PJATK w Bytomiu działa pierwsze w Polsce laboratorium z system symulacyjno-pomiarowy CAREN Extended (Computer Assisted Rehabilitation ENvironment). Dzięki wykorzystaniu najnowocześniejszych systemów audio i wideo, umożliwia ono przeprowadzanie badań ruchu człowieka w warunkach zbliżonych do naturalnych. Wyposażone jest w funkcje wielomodalnego sprzężenia zwrotnego.

Centrum współpracuje ze szpitalami i jednostkami medycznymi, instytucjami naukowymi i uczelniami, przemysłem, firmami z branży medialnej i rozrywkowej.

Dzięki systemowi do telekonferencji, będącemu częścią infrastruktury laboratoriów, Centrum oferuje możliwość zdalnego dostępu do swoich zasobów. Oznacz to, że z dowolnego miejsca Polsce można korzystać z jego rozwiązań i zaplecza laboratoryjnego.

Europejski FUndusz Rozwoju Regionalnego
© 2015 bytom.pja.edu.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.
PJATK: Warszawa / Gdańsk