Parkinson

Badania pacjentów z chorobą Parkinsona na potrzeby klasyfikacji UPDRS

Sesja pomiarowa obejmująca badanie kobiet i mężczyzn w wieku 34-73 lat. Obejmuje modalności: MotionCaprure, 4 strumienie wideo, sEMG, GRF. 19 pacjentów, każdy po 4 sesje w różnych stanach – MED OFF STIM OFF; MED OFF STIM ON; MED ON STIM OFF; MED ON STIM ON.

Rodzaje wykonywanych ćwiczeń:

 

Obroty

Charakterystyka: 5 obrotów o 180 stopni wokół własnej osi, w losowych kierunkach

 

 

Chód z prędkością naturalną

Charakterystyka: chód po ścieżce diagnostycznej

 

Chód z prędkością szybszą

Charakterystyka: chód po ścieżce diagnostycznej

 

Chód do tyłu

Charakterystyka: chód po ścieżce diagnostycznej

 

Chód po linii

Charakterystyka: chód po ścieżce diagnostycznej

 

Chód tandemowy

Charakterystyka: chód palec-pięta (tip-top) po ścieżce diagnostycznej

 

Badanie w pozycji stojącej, oczy otwarte

Charakterystyka: czas trwania – 20 sekund

 

Badanie w pozycji stojącej, oczy zamknięte

Charakterystyka: czas trwania – 20 sekund

 

Pull Test

Charakterystyka: trzykrotnie powtórzony test pociągania

 

Tupanie nogami

Charakterystyka: tupanie na zmianę prawą i lewą nogą w pozycji siedzącej

 

Wstawanie z krzesła

Charakterystyka: trzy powtórzenia

 

Pomiar sensomotoryczny

Charakterystyka: test czasu reakcji na bodźce wzrokowe

 

 

 

Europejski FUndusz Rozwoju Regionalnego
© 2015 bytom.pja.edu.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.
PJATK: Warszawa / Gdańsk