Wielomodalne bazy danych

Analiza funkcjonalna chodu

Sesja pomiarowa odnosi się do badania chodu na ścieżce diagnostycznej. Obejmuje modalności: motion caprure, 4 strumienie wideo, sEMG, GRF

 

Baza danych: Osoby zdrowe

Charakterystyka: kobiety mężczyźni w wieku 20-25 lat. 63 sesje pomiarowe

 

 

Baza danych: Osoby po endoprotezoplastyce lewego stawu biodrowego

Charakterystyka: kobiety mężczyźni w wieku 50-70 lat. 1 sesja pomiarowa

 

 

Baza danych: Osoby po endoprotezoplastyce prawego stawu biodrowego

Charakterystyka: kobiety mężczyźni w wieku 50-70 lat. 8 sesji pomiarowych

 

 

Baza danych: Osoby po endoprotezoplastyce obu stawów biodrowych

Charakterystyka: kobiety mężczyźni w wieku 50-70 lat. 5 sesji pomiarowych

 

 

Baza danych: Osoby po udarze niedokrwiennym, dysfunkcja strony lewej

Charakterystyka: kobiety mężczyźni w wieku 26-77 lat. 15 sesji pomiarowych

 

 

Baza danych: Osoby po udarze niedokrwiennym, dysfunkcja strony prawej

Charakterystyka: kobiety mężczyźni w wieku 56-71 lat. 4 sesje pomiarowe

 

 

Baza danych: Osoby po endoprotezoplastyce lewego stawu biodrowego, przed i po rehabilitacji

Charakterystyka: kobiety mężczyźni w wieku 46-77. 3 sesje pomiarowe

 

 

Baza danych: Osoby po endoprotezoplastyce prawego stawu biodrowego, przed i po rehabilitacji

Charakterystyka: kobiety mężczyźni w wieku 46-77lat. 5 sesji pomiarowych

 

 

Baza danych: Osoby po udarze niedokrwiennym, dysfunkcja strony lewej, przed i po rehabilitacji

Charakterystyka: kobiety mężczyźni w wieku 46-77 lat. 2 sesje pomiarowe

 

 

Baza danych: Osoby po udarze niedokrwiennym, dysfunkcja strony prawej, przed i po rehabilitacji

Charakterystyka: kobiety mężczyźni w wieku 46-77 lat. 3 sesje pomiarowe

 

 

Baza danych: Osoby ze zwyrodnieniem kręgosłupa, przed i po rehabilitacji

Charakterystyka: kobiety mężczyźni w wieku 46-77 lat. 20 sesji pomiarowych

 

 

Baza danych: Badania pacjentów z chorobą Parkinsona, na potrzeby klasyfikacji UPDRS.

Charakterystyka: (sesja pomiarowa obejmująca badanie kobiet i mężczyźn w wieku 34-73 lat. Obejmuje modalności: MotionCaprure, 4 strumienie wideo, sEMG, GRF. 19 sesji.) 

 

Baza danych: Obroty

Charakterystyka: (5 obrotów o 180 stopni wokół własnej osi, w losowych kierunkach)

 

 

Baza danych: Chód z prędkością naturalną

Charakterystyka: (chód po ścieżce diagnostycznej)

 

 

Baza danych: Chód z prędkością szybszą

Charakterystyka: (chód po ścieżce diagnostycznej)

 

 

Baza danych: Chód do tyłu

Charakterystyka: (chód po ścieżce diagnostycznej)

 

 

Baza danych: Chód po linii

Charakterystyka: (chód po ścieżce diagnostycznej)

 

 

Baza danych: Chód tandemowy

Charakterystyka: (chód palec-pięta (tip-top) po ścieżce diagnostycznej)

 

 

Baza danych: Badanie w pozycji stojącej, oczy otwarte

Charakterystyka: (czas trwania – 20 sekund)

 

 

Baza danych: Badanie w pozycji stojącej, oczy zamknięte

Charakterystyka: (czas trwania – 20 sekund)

 

 

Baza danych: Pull test

Charakterystyka: (trzykrotnie powtórzony test pociągania)

 

 

Baza danych: Tupanie nogami

Charakterystyka: (tupanie na zmianę prawą i lewą nogą w pozycji siedzącej)

 

 

Baza danych: Wstawanie z krzesła

Charakterystyka: (trzy powtórzenia)

 

 

Baza danych: Pomiar sensomotoryczny

Charakterystyka: (test czasu reakcji na bodźce wzrokowe)

 

 

Baza danych: Pomiar zakresów ruchomości w stawach

Charakterystyka: (kobiety i mężczyźni w wieku 20-26 lat, 10 sesji)

 

 

Baza danych:

Charakterystyka:

 

 

Baza danych:

Charakterystyka:

Program Regionalny
Laboratoria Analizy i Syntezy Ruchu
Europejski FUndusz Rozwoju Regionalnego
© 2015 bytom.pja.edu.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.
PJATK: Warszawa / Gdańsk